About

´Luister met je hart, dan zal je het begrijpen´. Ik hoop je in de les te ontmoeten!

  • Email

    info@openfieldsopleidingen.nl

Ik ben zelfstandig orthopedagoog en kindercoach. Naast mijn activiteiten voor Open Fields Opleidingen, geef ik les in Kindercoaching aan het instituut Sonnevelt Opleidingen. Via mijn studie tot Leerkracht Lager Onderwijs aan de Hogeschool Gent, gaf ik enige tijd les op een school voor type 3 – onderwijs (voor kinderen met Gedrags- en Emotionele Stoornissen). Het omgaan met deze kinderen sprak mij zo aan, dat ik besloot verder te studeren door middel van de Masteropleiding in de Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Ook daar specialiseerde ik me vooral in de gezinspedagogiek en de behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen.

Ik voerde mijn masterstage uit in een opvanghuis voor dakloze vrouwen – met en zonder kinderen, waarin ik me met name op de kinderbegeleiding heb gericht. Na mijn afstuderen werkte ik in het Brusselse Huis der Gezinnen, wat zich richt op opvoedingsondersteuning door onder andere groepswerking en individuele begeleiding. Ik richtte me daarna onder meer op het werken met (therapeutische) poppen en het bekrachtigen van volwassenen en kinderen vanuit deugden. Cursisten geven aan mijn open en aandachtvolle benadering te waarderen.

Ik ben ook te vinden op: