De inhoud van Metamorfose: overzicht per les

1. Individuele doelen en wensen

We hebben onze eerste ontmoeting en gaan dus ook in op de eerste indruk die we maken op de ander: we oefenen met het ‘lezen’ van elkaar.
We maken onze tijdslijn op, en bekijken die op uiterlijke en innerlijke veranderingen. We inventariseren de individuele doelen en wensen t.a.v. uiterlijk en innerlijk. Ook doen we op deze dag een individuele fotoshoot : zowel van het gezicht als het volledige lichaam.
Docent: Marion Lutke

2. Beperkende overtuigingen en overlevingsstrategieën

Beperkende overtuigingen die bepalend zijn en wat ze (nog) in het lichaam doen:
– Welke fysieke houding brengt het teweeg?
– Hoe kijk ik naar mezelf en anderen vanuit die overtuiging(en)?
In deze les gaan we aan de slag met alles wat je beperkt om innerlijk vrij te zijn. We doen dat kijkend naar 3 belangrijke gebieden: prive, relatie/gezin; je uiterlijk; je werk. Als je jezelf bekritiseert en benadert op een beperkende kritische manier leg je jezelf innerlijk beperkingen op om tot verandering te komen. We werken met methodieken van psychologen als Stone, Byron Katie, Aron en Katz.
Docent: Jolijn Hendriks

3. Gelaatsanalyse

We kijken naar je eigen gezicht en dat van anderen en analyseren wat het innerlijke en uiterlijke verhaal erbij is. We maken hierbij gebruik van de foto’s uit de fotoshoot van de gezichten. Het doel van deze dag is kennis en inzicht verwerven in het kijken naar gezichten en de verklaringen van de gezichtskenmerken vanuit het innerlijk. We leren kijken naar de taal van je eigen gezicht en dat van de ander.
Docent: Eddy Filius

4. Lichaamsanalyse

Het doel van deze les is inzicht te krijgen in de taal van het eigen lichaam en dat van de ander. We letten op het lichaam van de ander als hij/zij iets vertelt over zijn/haar doel/wens voor de opleiding. We kijken naar het lichaam vanuit al of niet waarderen van het lichaam. We leren over wat een ongezonde lichaamshouding is en hoe je dat met een bepaalde oefening kunt veranderen/verbeteren. Is de taal van het lichaam congruent aan wie iemand wil zijn?
We gaan heel open kijken naar je eigen lichaamshouding en dat van de ander en je leert hoe je wat kunt veranderen in het niet congruent zijn of als je een ongezonde lichaamshouding hebt. We oefenen met de theorie van de lichaamstaal praktisch toepassen met oefeningen: temperamenten en lichaamstaal
en bewegingstypen.
Docent: Eddy Filius & Jolijn Hendriks

5. In the Flow
Deze lesdag leer je zelfmanagement. Het beantwoord de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat je in een toestand komt en blijft waarin je jouw beste versie van jezelf kunt zijn?” En is het dan niet handig dat er een soort generieke toestand is die je voor alle situaties kunt gebruiken? Eén die je gemakkelijk kunt oproepen en wanneer je deze toestand kwijtraakt en die je gemakkelijk kunt terugpakken. Op een actieve manier, waarbij zelf ervaren en oefenen centraal staat, wordt de techniek bij de studenten geïntroduceerd en krijgen zij de kans om deze eigen te maken.
Docent: Judith Machielsen

6. In the Flow deel 2 + Supervisie

Docent: Judith Machielsen + Marion Lutke

7. Uiterlijke verzorging

In deze les gaan we na in hoeverre je aandacht hebt voor je lijf en wat je punten van aandacht zouden kunnen zijn. Hoe bewust ben je jezelf van je lijf en luister je naar wat het te zeggen heeft. Wanneer we ons bewust worden van ons lijf en wat het nodig heeft, er echte zorg voor dragen, veranderen we ook uiterlijk. Onze uitstraling en energie wordt stralender.
We kijken naar een aantal onderdelen:
– Verzorging van het haar (kapster)
– Kleding en stijl (kleuren-analyse) (styliste)
– Make-up advies

Deze dag wordt in Zeeland gehouden en heeft een ander karakter. Op deze dag ontmoet je voor elk onderdeel een professional, die kijkt hoe het op al deze punten met je is en hoe je jezelf verzorgt. Je krijgt advies waar nodig en kunt je winst doen met de aandachtspunten die men je geeft.
Docenten: Nathal Aru, Sandra Buijsrogge

8. Communiceren vanuit NLP

Bewustwording van communiceren met jezelf en met de ander vanuit de NLP-gedachte (Non – Linguistisch Programmeren), kijkend naar de leefgebieden. In deze les gaan we bewuster kijken naar hoe we communiceren met onszelf en met de ander. We gaan onderzoeken welke levenshouding/strategie(ien) je hebt, welke overlevings-strategie en hoe je dat zou kunnen herkaderen. Wat wil je uitdrukken in de wereld? Wat is je missie?
Docent: Lia Goossens

9. Innerlijke verzorging, massage en dans

Bewustwording van zorg voor je rust en energie, werken met massage met Mexicaanse Rebozo – doeken, massage, beweging en dans.
Docent: Jet Vermue

10. Interieuranalyse, uitstelgedrag en opruimen

In deze les gaan we reflecteren op wat je in de afgelopen lessen hebt opgedaan aan aandachtspunten om “opruiming” te houden v.w.b. beperkende overtuigingen,maar ook t.a.v. blokkades,weerstand e.d. , wat je belet om tot verandering te komen. Een opgeruimd huis en een opgeruimde leefomgeving geeft ruimte in je geest en geeft je energie. We leren hoe je de leefomgeving van jezelf en van je client kunt bekijken en hoe je daarin verandering kunt brengen waardoor er innerlijk en uiterlijk ruimte ontstaat. Naar aanleiding van de opruiming en de reflectie ga je actiepunten formuleren voor je persoonlijke Metamorfose-plan.
Docent: Jolijn Hendriks

11. Inzet Levenskracht en Passie

Doel van deze les: je kracht en je verlangen ontdekken en uitwerken.Als je weet wat je verlangen en passie is kun je koersen en doe je wat je doet zonder dat het je teveel energie kost, sterker nog : als je je leven leidt vanuit je passie,dan geeft dat je energie! In deze les leer je vormen om je passie en levenskracht aan te wakkeren. Je kunt het eerst voor jezelf ervaren,om het vervolgens in te zetten voor je clienten/ bedrijfsmedewerkers. In een gezond bedrijf doet ieder waarin die goed is en wanneer de medewerkers hun werk kunnen doen vanuit passie komt dat het gehele bedrijf en de sfeer onderling ten goede.
Docent: Annechien Broekmeijer

12. De taal van kleur: Therapeutisch werken met kleur.

Docent: Jan Hogema

13. Presentatie Metamorfoseplan

Docenten: Jolijn Hendriks & Marion Lutke

14. Evaluatiedag

Het evalueren van je presentatie, de opleiding, de groep, je eigen proces e.d.
Evaluatie van de fotoshoots. Diplomering / certificering.
Docenten: Marion Lutke